twojeemaus.pl

Cztery kroki do zdrowia

FILOZOFIA ZDROWIA W CORAL CLUB - 4 KROKI DO ZDROWIA

Firma Coral Club proponuje koncepcję czterech podstawowych KROKÓW DO ZDROWIA, które stanowią gwarancję długiego, aktywnego i napełnionego po­zytywnymi emocjami życia.

Krok I: Napojenie organizmu

Woda to źródło życia na naszej planecie. Jakościowa woda - to podstawowy narzędzie pomagające przywrócić i wzmocnić zdrowie. Woda jest niezbędna dla każdej komórki naszego organizmu w ciągu całego naszego życia.

Tuż po urodzeniu organizm noworodka zawiera ponad 80% wody, organizm dorosłego człowieka do 70%. Centrum myśli intelektualnej - mózgowie - w 90% składa się z wody i jest bardzo wrażliwe na odwodnienie. Z wiekiem zawartość wody w organizmie zmniejsza się do 60-65%, czyli starzenie się to nic innego, jak proces utraty płynów przez organizm, zarówno pozakomórkowych  jak i wewnątrzkomórkowych.

Fizjologiczna norma spożycia płynów wynosi 30-40 ml/kg masy ciała w ciągu doby. Woda ma bardzo duże znaczenie dla naszego organizmu, jak bowiem wiadomo, wszelkie procesy metaboliczne zachodzą właśnie w środowisku wodnym. Krew, limfa, płyn międzykomórkowy i płyn wewnątrzkomórkowy, ślina, pot, sok żołądkowy, żółć, mocz - to wszystko woda z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi. Stały poziom płynów oraz stałe stężenie elektrolitów w ich składzie, podtrzymuje równowagę wodno- elektrolitową w środowisku wewnętrznym organizmu, zapewnia transport substancji odżywczych do wszystkich komórek, zwiększa rezerwy energetyczne, przyczynia się do szybkiego usuwania produktów ubocznych, przyspiesza powrót do zdrowia.

Napoić każdą komórkę organizmu i ustabilizować funkcjonowanie wszystkich procesów fizjologicznych może tylko woda, która jest bliska pod względem struktury do struktury wewnątrzkomórkowej. Woda, którą pijemy na co dzień, ma obcą strukturę dla organizmu. Spożywane na co dzień w dużych ilościach napoje gazowane bądź alkoholowe, kawa, herbata, soki z kartonów zawierają aromatyzatory, barwniki, różnorodne dodatki do żywności i przyczyniają się do utraty wody zamiast  jej przyswojenia, w wyniku czego doprowadzają do naruszenia równowagi wodno-elektrolitowej. Pierwsze oznaki odwodnienia to stałe uczucie pragnienia, zmęczenie, przyspieszony puls, podwyższona temperatura ciała, zaburzenia rytmu serca, bóle mięśni i stawów, suchość skóry, zniszczone włosy i paznokcie. 

Właśnie dlatego spożywanie odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości stanowi jeden z najważniejszych warunków normalnego funkcjonowania organizmu, co jest równoznaczne z zachowaniem i utrzymywaniem zdrowia W radzeniu sobie z takim wyzwaniem mogą nas wspomóc produkty «Coral-Mine», «HydraCel», które sprzyjają poprawie właściwości fizycznych i chemicznych wody, wzbogacają ją kompleksem soli mineralnych i witamin, niezbędnych do funkcjonowania wielu życiowo ważnych narządów i układów w organizmie, sprzyjają utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i wykazują pozytywny wpływ na organizm.

Krok II: Oczyszczanie organizmu

Pasożyty, toksyny, produkty uboczne przemiany materii (zło­gi) - to wszystko stanowi znaczący i poważny, choć zbytnio lekceważony problem! jeśli jeszcze uważamy, że to zagad­nienie nas nie dotyczy - powinniśmy zapoznać się ze zna­nymi faktami: według danych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), pasożytami zainfekowane jest prawie 75% popu­lacji ziemskiej, niezależnie od stopy życiowej! Ta statystyka jest jednakowa zarówno dla rozwijających się, jak i wysoko­rozwiniętych krajów.

Idąc za tym samym źródłem: praktycznie 80% wszystkich występujących zachorowań może być spowodowanych nie tylko pasożytami, ale stanowi następstwo zatrucia naszego organizmu produktami ubocznymi przemiany materii w wyniku spożycia niejakościowej żywności, chlo­rowanej wody kranowej, zatruć spowodowanych spalina­mi czy też następstwo hipokinezji. Powyższe czynniki są powodem tego, że w organizmie gromadzi się duża ilość obciążających i toksycznych substancji, które zaczynają wykazywać negatywny wpływ na nasze zdrowie. Stwier­dzono, że jelita dorosłego człowieka mogą zawierać do 20 kg złogów, dziecka - do 10 kg.

Produkty uboczne przemiany materii i toksyny wywołują poważne zaburzenia procesów metabolicznych, hamują wytwarzanie energii niezbędnej do wydajnej pracy fizycznej i umysłowej, stwarzają korzystne warunki do szybkiego namnażania bakterii chorobotwórczych, powo­dują pogorszenie funkcjonowania układu nerwowego, do­krewnego i immunologicznego, przyswajania witamin oraz pierwiastków śladowych, co stanowi dogodny punkt wyj­ścia dla rozwoju poważnych chorób. 

Dlatego też, nawet bez wyraźnych objawów choroby, organizm działa z przerwami i nie w pełni sił, a w trakcie rozwoju choroby nie jest w stanie poradzić sobie z nią samodzielnie. A wtedy trzeba uciekać się do leków, które niewątpliwie pomagają, ale przy nieracjonalnym korzystaniu mogą powodować efekty uboczne.

Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, dla przywrócenia lepszego stanu zdrowia warto jest dwa razy do roku przeprowadzić odrobaczenie i oczyszczenie organizmu. Najlepiej zrobić to za pomocą naturalnych środków - produktów firmy Coral Club.

Krok III: Nakarmienie organizmu

Prawidłowe i jakościowe odżywianie niewątpliwie jest niezbędne do utrzymania zdrowia w odpowiednim stanie. Stwarza to warunki do optymalnego rozwoju fizycznego i psychicznego, zapewnia wysoką wydolność, stanowi ważny czynnik odporności na niekorzystne czynniki.

Niestety, szybkie tempo współczesnego życia i postęp naukowo-techniczny, zasadniczo zmieniły i sam sposób odży­wiania, i jakość naszego pożywienia. Jemy dużo, sądząc, że w ten sposób możemy zapewnić naszym komórkom pełne odżywienie. Specjaliści przekonują, że dziś wiele produktów żywnościowych zawiera tzw. «puste» kalorie. Chcemy, aby nasz organizm pracował intensywniej, lepiej, dłużej... i to przy «pustych» kaloriach!

Obecny stan produktów żywnościowych przedstawia sobą obraz zagrożenia. Produkty, które spożywamy, są uprawiane na wyjałowionych glebach, obrabianych chemikaliami  i odznaczają się niską wartością odżywczą przy jednocześnie wysokiej kaloryczności. Zawartość kalorii (tłuszczów, soli i węglowodanów) jest w nich bardzo wysoka: frytki, chipsy, hamburgery - do 570 kcal w jednej porcji (30 g tłuszczów trans), różnego rodzaju słodycze - ponad 150 kcal, a ponadto, zawartość dodatków i sztucznych barwników.  Wynikiem spożywania takiego «martwego» pożywienia są: otyłość, rozwój miażdżycy tętnic i chorób serca, duszność, zmniejszenie odporności na infekcje, osłabienie, niska witalność.

Krok IV: Ochrona organizmu

Styl życia, jakiemu hołduje współczesny świat, dyktuje swoje prawa: rzadko korzystamy z produktów czystych ekologicz­nie, pijemy wodę złej jakości, oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, korzystamy z syntetycznych leków, jesteśmy narażeni na działanie promieniowania elektromagnetycz­nego, a wszystko to w warunkach ciągłego stresu. 

Razem z żywnością do naszego organizmu przedostają się anty­biotyki, hormony, stymulatory, które są wykorzystywane do stymulacji wzrostu i wagi zwierząt. W powietrzu gromadzi się ponad 40 000 różnych substancji chemicznych. Wysoka zawartość w wodzie pitnej z kranu chloru - jednego z naj­bardziej aktywnych pierwiastków rakotwórczych - podwaja ryzyko zapadalności na miażdżycę naczyń krwionośnych, choroby serca i wątroby oraz przyczynia się do rozwoju przewlekłych chorób oraz przedwczesnej śmierci.

Badania WHO w zakresie środowiska naturalnego wykazały, że ponad 65% wszystkich problemów zdrowotnych współ­czesnego człowieka związanych jest ze środowiskiem zewnętrznym. Czynniki środowiskowe, nawet przy niskim poziomie oddziaływania, mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń stanu zdrowia, szczególnie wśród takich mało od­pornych grup jak dzieci, osoby starsze, osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe, kobiety w ciąży. Na dodatek dzieci mieszczą się w grupie podwyższonego ryzyka. W ostatnim czasie, wśród małych dzieci wzrosły wskaźniki zachorowal­ności: każde dziecko choruje nie mniej niż trzy razy w pierwszym roku żyda.

Wysoki stopień zachorowalności obserwowalny jest także wśród młodzieży od 14. roku życia i starszej. Coraz częściej lekarze obserwują u młodych ludzi niski wzrost, słaby szkielet, niedorozwój mięśni, wychudzone ciało, niedobór hormonów w podlegającym wzrostowi or­ganizmie, opóźnione dojrzewanie płciowe. Jest to sytuacja alarmowa, ponieważ dzieci to przecież przyszłe pokolenia dorosłych, od których zależeć będzie zdrowie ich własnych dzieci. W jaki sposób zatem chronić siebie i swoich bliskich w warunkach niekorzystnej sytuacji ekologicznej?

Obecnie istnieje wiele naturalnych i przy tym bezpiecznych środków profilaktycznych, które pomagają organizmowi przeciwstawiać się destrukcyjnemu działaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, jak również chronić ważne narządy organizmu.

Coral Club International proponuje właśnie takie produkty. Korzystanie z nich w życiu codziennym pozwoli podnieść energetykę, wzmocnić odporność, ochraniać organizm przed różnorodnymi infekcjami oraz zapewnić szybki po­wrót do zdrowia po przebytych chorobach, podnieść wy­trzymałość i wydolność.