twojeemaus.pl

Witam :)
Jeśli jesteś w sytuacji kryzysowej, znalazłeś się na życiowym zakręcie, pozostań jeszcze przez chwilę na tej stronie ...

Oferuję Ci wsparcie i poradę psychologiczną.
W życiu i pracy zawodowej opieram się na wartościach chrześcijańskich.Oferuję pomoc psychologiczną w sytuacji, kiedy czujesz, że:

... już teraz sam po prostu nie dasz rady

... próbowałeś coś zmienić i nie wyszło, dalej nie wiesz jak

... coś musisz zrobić ze swoim życiem, bo po prostu masz dość

... ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy, a Ty nie wiesz, jak postąpić

... nie jesteś szczęśliwy

... nie potrafisz kontrolować swoich emocji

... życie straciło sens ...
 

PAMIĘTAJ!

KRYZYS ZAWSZE JEST SZANSĄ, BY WPROWADZIĆ W SWOIM ŻYCIU ZMIANY, KTÓRE DEFINITYWNIE POPRAWIĄ TWOJĄ SYTUACJĘ!

Zapraszam po pomoc, jeśli dotyczy Cię, któraś z podanych niżej sytuacji:

v kryzys związany z utratą zdrowia

v kryzys w relacjach / małżeński / związany z rozwodem, doświadczaniem przemocy 

v samotność

v kryzys utraty i żałoby

v syndrom stresu pourazowego

v syndrom postaborcyjny

v syndrom pustego gniazda

v trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży (również dzieci z ADHD)

v kryzys w przebiegu uzależnień

v kryzys wiary i wartości

v syndrom wypalenia zestawu

v mobbing

v inne

Zapraszam po wędkę, nie rybę.

 

To Ty zmienisz swoje życie na szczęśliwe.

 

Ja będę Ci tylko towarzyszyć w drodze do Emaus ...   


Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8,28).