twojeemaus.pl

Prowadzę  terapię logopedyczno- psychologiczną, neurologopedyczną dla dzieci oraz dorosłych z  wadami i zaburzeniami  komunikacji językowej:

 

v    rotacyzm (z wykorzystaniem wibratora logopedycznego zasilanego prądem  efektywna korekcja rotacyzmu

v    jąkanie, mutyzm

v    mowa osób po laryngektomii (częściowym lub całkowitym usunięciu krtani)

v    mowa osób z rurką tracheotomijną

v    sygmatyzm(seplenienie)

v    lambdacyzm(dziecko nie mówi l)

v    kappacyzm i gammacyzm( dziecko nie mówi k, g

v    mowa bezdźwięczna

v    nosowanie

v    opóźniony i niezakończony rozwój mowy

v    dysleksja i ryzyko dysleksji

v    zaburzenia mowy osób z niedosłuchem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną,
      alalią / afazją dziecięcą, porażeniem mózgowym,

v    zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera

v    afazja u osób dorosłych  (po udarze niedokrwiennym i wylewach), pragnozja,

v    zaburzenia komunikacji w zespołach otępiennych, chorobie Parkinsona

v    inne 

W ramach terapii logopedyczno- pedagogicznej pracuję m.in. Metodą Krakowską.